border

SPC - Speciálně pedagogické centrum

 Poskytujeme bezplatné poradenské služby pro děti s mentálním a tělesným postižením, s více vadami, 

jejich rodinám, školám a institucím.

 

ü    komplexní speciálně pedagogická a psychologická diagnostika

ü    včasná psychologická a speciálně pedagogická péče

ü    pomoc při integraci dítěte do mateřských a základních škol běžného typu

ü    individuální i skupinová logopedická péče

ü    sociálně právní poradenství

ü    poradenství při výběru kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

ü    pomoc při tvorbě individuálně vzdělávacích plánů

ü    profesní poradenství

ü    zapůjčování odborné literatury

Své služby nabízí psycholog, speciální pedagog, sociální pracovnice a to denně

na tel. číslech 321 729 600, 321 713 144

 

Žák a zákonný zástupce mají právo žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu.