border

Výukové soubory


O vlku, koze a hlávce zelí
Práce s větou - skládání příběhu; logické řešení úkolu; str. 7