border

Výukové soubory


Správné povolání
Čít.str. 46-49 Jak je těžké vybrat si správné povolání; slova stejného významu