ÚVOD 9 HISTORIE

Historie školy

V prvním patře školní budovy návštěvníky upoutá pamětní panel, který je věnován zakladateli naší školy, Františku Kopáčkovi. Letopočet uvádí rok 1931, historie školy je však mnohem starší.

První pomocná třída v Kolíně byla otevřena při obecné škole 10. prosince 1912. První den se zapsalo 17 žáků. Školní rok byl ukončen již s 20 žáky. Po celou dobu 1. světové války se vyučovalo ve dvou malých, nevyhovujících, provizorních místnostech v budově městského muzea. K přestěhování do přízemí západní školy došlo až v roce 1925, protože po válce byly předchozí místnosti obsazeny obchodní akademií. Ve školním roce 1925/1926 se třída dočkala školní knihovny a kabinetu pomůcek.1. září 1929 byla pomocná třída přeměněna ve veřejnou třídu pomocnou. Ve školním roce 1930/1931 se otevřela 2. pomocná třída. Celkový počet žáků v obou třídách byl již 36. Dochází také k osamostatnění školy. Pomocné veřejné třídy se přeměnily v samostatnou veřejnou pomocnou školu o dvou třídách s právní platností od 1. října 1931. Správou školy byl pověřen František Kopáček.

Web školy 1.9.2002 – 12.4.2006

Web školy 12.4.2006 – 30.6.2009

Web školy 30.6.2009 – 27.8.2021

Kronika školy

1912 – 1948 – Zajímavé období první republiky a léta válečná – pdf
1948 – 1973 – Poválečná doba a budování socialismu – pdf
1973 – 1995 – Cesta k demokracii – pdf

Skip to content