ÚVOD 9 SPMP

Sdružení lidí s mentálním a kombinovaným postižením

Sdružení lidí s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodin a dalších odborníků.
Celostátní nezisková organizace působící na národní, regionální a lokální úrovni.

Organizace hájící práva a zájmy lidí s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodin.

Výroční zpráva

Skip to content