ÚVOD 9 SPC

Speciálně pedagogické centrum

Poskytujeme bezplatné poradenské služby pro děti s mentálním a tělesným postižením, s více vadami, jejich rodinám, školám a institucím.

  • komplexní speciálně pedagogická a psychologická diagnostika
  • včasná psychologická a speciálně pedagogická péče
  • pomoc při integraci dítěte do mateřských a základních škol běžného typu
  • individuální i skupinová logopedická péče
  • sociálně právní poradenství
  • poradenství při výběru kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
  • pomoc při tvorbě individuálně vzdělávacích plánů
  • profesní poradenství
  • zapůjčování odborné literatury

Své služby nabízí psycholog, speciální pedagog, sociální pracovnice a to denně

na tel. číslech 321 729 600 Mgr. Radoměřská (od září 2024 tel. 725 351 375); 720 976 677 – Mgr. Špinková

Žák a zákonný zástupce mají právo žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu.

Kontakty

Speciálně pedagogické centrum

Ředitelka: Mgr. Ladislava Vavrincová
Vedoucí: Mgr. Lenka Radoměřská – speciální pedagog

Adresa: Komenského 375, Kolín IV, 28002

Tel: 321 729 600 (od září 2024 tel. 725 351 375), 720 976 677

Email: spc@zskolin.cz

IČO: 708 31 378

IZO: 110001150

 

Zaměstnanci:

Phdr. Milena Procházková – psycholog

Bc. Nikola Doubravová – psycholog

Bc. Monika Firstová – psycholog

Mgr. Romana Špinková – speciální pedagog

Mgr. Alena Horáčková – speciální pedagog

Mgr. Iveta Tkáčová – logoped

Bc. Iva Táborská – administrativní pracovník

Skip to content