ÚVOD 9 SPONZOŘI

Sponzoři

Děkujeme Limonádovnám Koli za dlouholetou podporu sportovních akcí svými výrobky.

Logo Koli

Děkujeme městu Kolín za podporu našich akcí a péči o budovu ve které jsme v pronájmu.

Logo město Kolín

Děkujeme firmě Kopos za podporu při nákupu speciálních pomůcek.

Logo Kopos

Děkujeme za úzkou spolupráci s přáteli našich dětí a organizaci společných akcí se školou.

Logo SPMP

Děkujeme za 243 výborných sušenek pro soutěžící děti na Hrách pro radost!

Logo Rej

Děkujeme za magnety, popisovače a další skvělé pomůcky.

Logo Consulta

Děkujeme za dar kvalitních laminovacích folií od společnosti Nobynet.cz

Logo Nobynet

Děkujeme za silné magnety od společnosti Unimagnet.cz

Logo Unimagnet

Děkujeme za finanční dar na nákup pomůcek pro rozvoj jemné i hrubé motoriky žáků.

Logo Slimex

Děkujeme za finanční podporu rozvoje augmentativní a alternativní komunikace ve speciální mateřské škole.

Logo Brickman

Děkujeme za dlouholetou podporu sportovních akcí pro handicapované žáky. Jejich rohlíky jsou prostě skvělé.

Logo Pekařství Hankovec

Děkujeme za opakované zapůjčení nafukovacího skákacího hradu. Dětem na Hrách pro radost opravdu přináší radostné chvíle.

Logo Krka

Děkujeme za podporu sportovních akcí pro handicapované žáky ve formě moc dobrých koláčů.

Logo Pekárna Žalud

Děkujeme za sponzorský dar! Lepší pečenou sekanou naši táborníci nikdy nejedli.

Logo Pekárna Žalud
Skip to content