ÚVOD 9 MŠ PŘI NEMOCNICI

MŠ a ŠD při nemocnici

Náplň činnosti

Na dětském oddělení kolínské nemocnice dohlíží na rychlejší rekonvalescenci dětí spolu se zdravotnickým personálem paní učitelka MŠ a paní vychovatelka. Pomáhají dětem překonat strach z odloučení od rodiny. Pomocí didaktických a společenských her učí děti toleranci, respektování pravidel soužití, zvládat pracovní dovednosti a jejich využití v praktickém životě. Vše se uskutečňuje formou hry a současně je přihlíženo k aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte. Děti si domů odnesou i nějaký vlastní obrázek či výrobek jako vzpomínku na zvládnutí nelehké situace v jeho životě.

Mateřská škola poskytuje dětem předškolního věku přiměřené zaměstnání, zábavu a hry a tak velmi dobře napomáhá jejich uzdravení. Práce s hospitalizovanými dětmi je převážně individuální, činnosti s dětmi jsou přizpůsobené pro pobyt dětí v nemocnici. Všechna dětská oddělení jsou dobře vybavena pro hry dětí.

Naším cílem je minimalizovat stres dětí ze zdravotnického zařízení, snažit se co nejcitlivěji překlenout dobu hospitalizace, nenásilně vytvářet prostor pro individuální rozvoj dětí. Každý týden v úterý nás navštěvují klauni.

Pobyt dětí bývá většinou krátkodobý, rychle se vracejí do domácího prostředí.

Odměnou je pro nás úsměv, spokojenost dětí, žádné obavy. Optimistická nálada vytváří dobré prostředí pro léčbu.

Kontakty

Paní učitelka: Bc. Dana Vacková

Paní vychovatelka: Iveta Kamarádová

Adresa: Žižkova 146, Kolín 28002

Adresa ředitelství: Kutnohorská 179, Kolín, 28002
Email: reditelstvi@zskolin.cz

Skip to content