ÚVOD 9 ZŠ (zřízena podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb)

Specifikum výuky

Informace

Základní škola se zabývá výchovou a vzděláváním žáků s lehkým mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Našim žákům nabízíme:

 • péči speciálních pedagogů
 • malý počet žáků ve třídě
 • individuální přístup a individuální vzdělávací plány
 • pomoc asistentů
 • speciální pomůcky
 • využívání prvků činnostního učení
 • bezbariérový přístup
 • využití 17 iPadů a 15 interaktivních tabulí
 • výuku anglického jazyka
 • genetickou metodu čtení
 • výuku psaní písma Comenia Script
 • výuku zaměřenou na čtenářskou a matematickou gramotnost
 • rozvoj a posilování sociální gramotnosti
 • bohatou mimoškolní činnost

ŠVP je k dispozici v kanceláři ředitelky školy.

Podmínky přijetí:

 • žádost zákonného zástupce
 • doporučení školského poradenského zařízen
Skip to content